inženýrské sítě

 • vodovody z PVC, tvárné litiny a PE
 • rekonstrukce vodovodů a kanalizací
 • opravy poruch na vodovodních a kanalizačních řadech
 • gravitační kanalizace
 • výtlačné kanalizace
 • rozvody z PE a PP 63 - 225
 • veškeré přípojky pro stavby rodinných domků
 • domovní čističky odpadních vod, septiky, žumpy, atd.

stavby

 • provedení skrývky zeminy
 • příprava pro staveniště
 • návoz štěrku, drtě, písku, strusky
 • provedení příjezdových komunikací
 • výkopy a betonáž základů
 • řezání asfaltových povrchů
 • provádění protlaků
 • živičné vysprávky
 • demolice starých objektů
 • opěrné zdi
 • gabiony


Obory činností 
Technické zázemí
Personální zajištění
 Realizace
Kontakty
 
Plastmont inženýrské sítě s.r.o. © 2012             e-mail